Spelregels

Op vertoon van de VIBkaart verkrijgen leerling-werknemers van de aan VIBkaart deelnemende opleidingsorganisaties allerlei voordelen bij een keur aan organisaties. Hier vind je een overzicht daarvan. Dit zijn de spelregels:

 • De VIBkaart is strikt persoonlijk.
 • De VIBkaart is alleen geldig met ingevulde naam en handtekening op de achterzijde, en in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
 • Het aanvragen van de VIBkaart kan via dit aanvraagformulier of rechtstreeks bij het betreffende opleidingsbedrijf.
 • De VIBkaart kan worden aangevraagd door leerling-werknemers van de aan VIBkaart deelnemende opleidingsorganisaties. Zie overzicht.
 • De VIBkaart kan ook worden aangevraagd door ex-leerling-werknemers van de aan VIBkaart deelnemende opleidingsorganisaties. Zie overzicht. Zij dienen onder ‘Werknemersnummer’ dit in te vullen: oud-leerling. Bij een positieve check ligt ook voor hen een VIBkaart klaar.
 • De VIBkaart is interregionaal geldig. Een VIBkaart uitgegeven door een opleidingsbedrijf in Noord-Holland, is ook geldig in Zeeland enzovoorts.
 • De VIBkaart is voorzien van een uniek nummer. Sommige voordelen kunnen aan dat nummer gekoppeld zijn.
 • De geldigheidsduur van de VIBkaart is 5 jaar vanaf de datum van uitgifte.
 • Nadat de geldigheidsduur is verstreken, kun je een nieuwe VIBkaart aanvragen. Ook al ben je niet meer in dienst van het opleidingsbedrijf.
 • Herhaling van de hernieuwde aanvraag is mogelijk zolang het VIBkaart programma bestaat.
 • Gebruik van de VIBkaart dient in redelijkheid en billijkheid te geschieden.
 • Misbruik van de VIBkaart kan leiden tot ontzegging van de op deze website vermelde voordelen en voorrechten.
 • Aan de VIBkaart noch aan deze website kunnen rechten worden ontleend.
 • De VIBkaart wordt mogelijk gemaakt door de gunsten van de voordeel verstrekkende bedrijven en organisaties. Deze partijen kunnen zonder opgaaf van reden voordelen opheffen of wijzigen dan wel personen de VIB voordelen ontzeggen.
 • Voor vragen en opmerkingen omtrent de VIBkaart en de VIB-voordelen kunnen gebruikers zich richten tot de regionale verstrekker van de VIBkaart.