Privacyverklaring VIBkaart

VIBkaart.nl is een verzamelplek van voordelen die door diverse organisaties worden verstrekt aan medewerkers en (ex-)leerlingen van diverse opleidingsbedrijven in de bouw en infra sector in Nederland. De opleidingsorganisaties respecteren uw privacy en willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben zij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van VIBkaart. VIBkaart volgt hiermee ook de wet- en regelgeving die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met deze privacyverklaring hopen zij u duidelijk te maken waarom zij bepaalde informatie verzamelen, hoe zij die informatie gebruiken en opslaan en met wie zij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie
U kunt deze website bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit die persoonlijke informatie te willen delen die de opleidingsbedrijven nodig hebben voor het verwerken van een aanvraag, of om met u te kunnen corresponderen, garanderen zij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
De organisaties achter VIBkaart streven ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Zij gebruiken adequate technische en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door VIBkaart aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Cookies
Wanneer u deze website bezoekt kan deze tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt om de inhoud van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. VIBkaart draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid, dan kunt u contact met info@vibkaart.nl. Uiteraard worden goede suggesties ten zeerste gewaardeerd, aarzel niet de organisaties achter VIBkaart te vertellen op welke punten zij hun service mogelijk kunnen verbeteren. Zij behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op deze website.