Spelregels voor VIB-voordeelverstrekkers

Doorgeefluik van voordelen
• VIBkaart en daarmee de website vibkaart.nl en alle andere VIB-uitingen, is een verzamelplek van voordelen die speciaal aan (ex-) leerling-werknemers van de deelnemende opleidingsbedrijven, worden aangeboden door leveranciers en andere bedrijven – hier genaamd ‘voordeelverstrekkers’.
• De initiërende opleidingsbedrijven die de voordelen verzamelen worden hier ‘voordeelverzamelaars’ genoemd.
• Voordeelverstrekkers creëren met hun bijdrage aan de VIBkaart een nieuwe en trouwe doelgroep voor zichzelf.
• Middels de VIB-uitingen genereren voordeelverstrekkers eveneens significante media exposure.
• De VIBkaart, vibkaart.nl, social media en in de toekomst een mobiele app, fungeren als doorgeefluik van die voordelen.
 

 

Binding in plaats van beloning
• De voordeelverstrekker biedt de VIB-kaarthouder een uniek VIB-voordeel dat financieel – of een andere vorm van profijt betreft.
• Voordeelverstrekkers bieden hun speciale VIB-voordelen geheel vrijwillig en zonder verplichting rechtstreeks aan de VIB-kaarthouders aan.
• Voordeelverstrekkers gaan geen juridische relatie aan met voordeelverzamelaars binnen het kader van de VIBkaart.
• Het voordeel dat de voordeelverstrekkers aanbieden aan VIB-kaarthouders is derhalve geen beloningsvorm van de deelnemende opleidingsbedrijven c.q. voordeelverzamelaars.
 

 

Kosten en geldigheid
• Aan het aanbieden van VIB-voordelen door voordeelverstrekkers zijn vooralsnog geen kosten verbonden.
• De voordelen die door voordeelverstrekkers worden aangeboden blijven minimaal 1 jaar geldig vanaf publicatiedatum.
• Aan het einde van dat jaar wordt in overleg bepaald of het voordeel met een jaar wordt verlengd.
• Het beheer van de VIB-voordelen wordt uitgevoerd door de voordeelverzamelaars dan wel een (externe) representant van hen.
• Voordelen kunnen door de voordeelverstrekker worden gewijzigd of geannuleerd met inachtneming van tenminste 3 maanden na notificatie.
• Voordeelverzamelaars kunnen in overleg besluiten VIB-voordelen te schrappen uit de verzameling. De betreffende voordeelverstrekker zal dan 1 week vooraf op de hoogte worden gesteld.
 

 

Vertrouwen
• Voordeelverstrekkers verklaren hun voordelen naar eer en geweten te verstrekken aan VIB-kaarthouders.
• Voordeelverstrekkers verklaren de uitlevering van hun voordelen naar eer en geweten te zullen uitvoeren.
• Aan het VIB-voordeel dat door de voordeelverstrekker wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend door de VIB-kaarthouders en de voordeelverzamelaars.
 

 

Gebruik
• De VIBkaart is alleen geldig voor de persoon van wie de naam en de handtekening op de achterzijde zijn vermeld.
• De VIBkaart is alleen geldig met ingevulde naam en handtekening op de achterzijde, en in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
• Voordeelverstrekkers zien toe op correct gebruik van de VIBkaart door VIB-kaarthouders.
• Voordeelverstrekkers verklaren van hun ervaringen en verleende diensten aangaande het uitleveren van VIB-voordelen, verslag te doen aan de voordeelverzamelaars.
• Voordeelverstrekkers dienen van oneigenlijk gebruik van de VIBkaart direct melding te maken bij de regionale voordeelverzamelaar dan wel via info@vibkaart.nl
 

 

Gegevens:
Website: https://vibkaart.nl
E-mail: info@vibkaart.nl
Telefoon: 085 016 04 03
 

 

Social media:
www.facebook.com/vibkaart
www.instagram.com/vibkaart.team
www.linkedin.com/company/vibkaart
 

 

Voordeelverzamelaars:
Bouwmensen Amsterdam
Bouwmensen Beek
Bouwmensen Bergen op Zoom
Bouwmensen Beverwijk
Bouwmensen Eindhoven
Bouwmensen Goes
Bouwmensen Horst
Bouwmensen Middelharnis
Bouwmensen Rivierengebied
Bouwmensen Tilburg
Bouwmensen Zaandam